• Terapia

  • Zabiegi

  • Pomoc

Kontakt telefoniczny
602 155 493
lub 698 255 771

Jestem fizjoterapeutą i neurologopedą. Moja firma zajmuje się rehabilitacją wcześniaków, niemowląt oraz dzieci.

Prowadzę rehabilitacje dzieci w zakresie: asymetria ułożeniowa, instruktaże pielęgnacyjne, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej, Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD), wady postawy (koślawość stóp, koślawość kolan, wady stóp), skoliozy, przepukliny oponowo-rdzeniowe i inne...

Doświadczenie
Dzięki zdobytej wiedzy realizuję program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków, dzieci z niską wagą urodzeniową, niskim apgarem.
Metody
Stosuję neurorozwojowe metody rehabilitacji (NDT-Bobath, Vojta, SI) oraz metody minimalizacji negatywnych skutków zaburzeń neurologicznych.
Rehabilitacja
Prowadzę rehabilitację dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, wadami rozwojowymi oraz zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Instruktaże
Dla dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oferuję zajęcia w postaci instruktażu pielęgnacyjnego.

Dodatkowe usługi

Firma oferuje Państwu również usługi w zakresie logopedii i neurologopedii dzieci i dorosłych tj. terapia, diagnoza i profilaktyka. Realizuję wizyty w gabinecie rehabilitacyjnym oraz wizyty domowe na terenie łodzi i poza łodzią.

O mnie

W ramach wizyty dokonuję oceny stanu zdrowia pacjenta, ustalam program ćwiczeń, wykonuję je, następnie instruuję opiekunów, co do sposobu ich wykonywania.

Pozostaję do dyspozycji Państwa tak długo jak to jest konieczne.